Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2017

annnabellle

July 02 2015

annnabellle
To niesamowite, że czasami wystarczy wyrzucić z życia tylko jedną osobę, spalić tylko jeden most, skreślić tylko jedno nazwisko, żeby nagle wszystko zaczęło się jakoś układać.
annnabellle
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viamisiaczek95 misiaczek95
annnabellle
6608 6d0f 420
Reposted bySzaszaszamindseduction

June 24 2015

annnabellle
8915 8a55 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainherownway inherownway

June 23 2015

annnabellle
3707 e0d3 420

June 17 2015

annnabellle
Dr. Hedheh og
Reposted fromdobry dobry viatimecode timecode
annnabellle
Życie jest straszne, ale ja postanowiłem, że jest piękne.
— Bohumil Hrabal
Reposted frompesy pesy viadotkliwie dotkliwie
annnabellle

June 13 2015

annnabellle

June 12 2015

annnabellle
1961 4e82 420
Reposted fromstfn stfn viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
annnabellle
well, that didn't work
Reposted fromjan jan viakeeplooking keeplooking

June 10 2015

annnabellle
5957 9e3d 420
Reposted fromTaieri Taieri viajezuschytrus jezuschytrus

June 01 2015

annnabellle
Mężczyzna, który traktuje swoją kobietę jak księżniczkę, udowadnia, że został wychowany przez królową.
— A. Osiecka
Reposted fromdys dys viaimpulsivee impulsivee
annnabellle
Reposted fromteijakool teijakool viabeinthe beinthe
annnabellle
9924 6563 420

May 27 2015

annnabellle
8820 d1bd 420
Reposted frombun bun viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl